Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén. Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan är levererad och fakturerad till kund.

Företagets kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla anställda så att verksamhetssystemet upplevs som ett dagligt verktyg för att kunna styra och leda företaget på rätt sätt i företagets arbetsprocesser och för att uppfylla kunders dokumenterade krav. Det och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.

Företaget skall ständigt utvecklas i sitt arbetssätt för att kunna lösa uppgifterna på det mest effektiva och rationella sättet.

Varje arbetsmoment skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet. Varje arbetstagare i produktionskedjan skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade arbetsrotation. Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionsprocessen och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på lättförståligt och beskrivande sätt. 

Vi arbetar enligt SS-EN ISO 9001.