CNC-fräsning

CNC-fräsning

På vår bearbetningsavdelning finns en CNC-styrd fräs av fabrikatet Abene VHF-360TI. Kapaciteten på fräsbordet är 400x700mm, samt en höjd på 300mm. 

Vi arbetar utifrån STP-filer & DXF-filer, och bereder i CadCam.