CNC-svarvning

CNC-svarvning

I vår maskinpark finns en CNC-styrd svarv:

  • MAS (10″)

Vi har även två manuella svarvar:

  • Celtic 14 (8″)
  • Gallic 16n (10″)